دکلمه خسرو شکیبایی " حال همه ما خوب است "

4,594

سلام! حال همه‌ی ما خوب است ملالی نیست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خیالی دور، که مردم به آن شادمانیِ بی‌سبب می‌گویند با این همه عمری اگر باقی بود طوری از کنارِ زندگی می‌گذرم که نه زانویِ آهویِ بی‌جفت بلرزد و نه این دلِ ناماندگارِ بی‌درمان! ... نامه‌ام باید کوتاه باشد ساده باشد بی حرفی از ابهام و آینه، از نو برایت می‌نویسم حال همه‌ی ما خوب است اما تو باور نکن! Instagram : @Time_Dialog

بریم رول پلی .....♡

hac_site
23 1.8 هزار بازدید کل

Marly (به سوی اپکس پرداتور)

Bmarly
24 36.7 هزار بازدید کل

Tirisfall | Pubg

tirisfall
42 414.1 هزار بازدید کل