من پیرو امام حسینم نسبت به حلال و حرام

6,083

من پیرو حسینیم - امام حسین وقتی وارد كربلا شد پرسید این زمین ها مال كی است، صاحبش را آوردند زمین ها را خرید گفت حاضرم تكه تكه بشوم اما توی زمین مردم نباید باشم، شب عاشورا بود امام حسین یارانش را جمع كرد و فرمود فردا شهید می شویم هر كدام به مردم بدهكار هستید بروید راضی نیستم كه شهید شوید بروید قرض مردم را بدهید

pixel