اهدا 50 ویلچر به توانیابان

375
اهدا 50 ویلچر به توانیابان از نتایج حاصل از جمع آوری دربهای بطری - موسسه نیکوکاری رعد الغدیر -مرکز آموزش-توانبخشی-درمان و دندانپزشکی رایگان معلولین جسمی حرکتی کانال تلگرامی ما: https://t.me/RaadAlghadirCharity WWW.Raad-Alghadir.org
pixel