نماز جمعه؛ حج مساکین

120

فیلم کامل خطبه های نماز جمعه پردیسان قم (240) مورخ 1398/5/4 به امامت آیت الله سیدصمصام الدین قوامی