بازهم فیلم تعرض به مامورناجا منتشرشده اینبار غلظتش هم بیشتره

671
ماموران از درگیری با یک متهم بواسطه برخورد حفاظت،بازرسی و دادگاهی شدن خاطره تلخی دارند! بی‌تحرکی و عدم برخورد جدی با متهم را به مصائب بعدش ترجیح میدهند!
roshangari@ 3.3 هزار دنبال کننده
pixel