مدیریت دخل و خرج (برنامه سحرلر، 20 آذرماه1397) به زبان ترکی

55
برنامه سحرلر پیرامون مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده و از شبکه سهند استان آذربایجان شرقی پخش می گردد. در این برنامه دکتر محمد فاریابی بعنوان میهمان این برنامه پیرامون مدیریت دخل و خرج، رهبری هزینه، کنترل هزینه ها و غیره صحبت می کند.
pixel