پرکن مایعات غلیظ و رقیق

1,651
پرکن سیلندر پیستونی با تکنولوژی سرو موتور مناسب برای مواد غذایی دارویی و انواع شوینده با دقت بالا www.bahrevar.com ۰۲۸۳۳۴۵۵۰۳۷
RS GEME 3 دنبال کننده
pixel