فیلم دیگری از لحظات اولیه دو انفجار انتحاری در بغداد. حسینیه ابوالفضل العباس

283
مهدی طوسی
مهدی طوسی 724 دنبال کننده