حیات وحش | اسب آبی نوزاد خود را از شیر نجات داد - پایتون در مقابل شیر و بوفالو

697
Mother Hippo saved her baby from Lion - Python vs Lion vs Buffalo, Wildebeest - Wild animal 2018
Amreji 2.6 هزار دنبال کننده
pixel