دمای بدن جناب خان خیلیییی بالاست

1,379
وقتی جناب خان با موتور اومده خندوانه و حسابی سرما خورده و سردشه
pixel