گزارش سفر وزیر ارتباطات به استان اردبیل

577
سفر مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان اردبیل ششم اردیبهشت 97
pixel