گزارش سفر وزیر ارتباطات به استان اردبیل

541

سفر مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان اردبیل ششم اردیبهشت 97