دستگاه چاپ فلکسو و لب چسب

3,475
3,475 بازدید
اشتراک گذاری
این دستگاه فلکسو توسط شرکت Sunrise pacihic taiwan ساخته می شود.
pixel