ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جنگ فلسطین و آخرالزمان!

1,083
صحبت های الکساندر دوگین، فیلسوف و اندیشمند روس در اتاق فکر جئوپلیتیک روسیه و کاخ کرملین در رابطه با جنگ آخرالزمانی فلسطین، ماهیت آخرالزمانی دولت اسرائیل، ظهور مسیح یا مسیح دجال پس از جنگ و روایت این جنگ در تمامی ادیان ابراهیمی یهود، مسیحیت و اسلام!
گمنامان 204 دنبال کننده

الف لام میم

2 ماه پیش
درسته، البته قطعا منظور شما از «ایده آخر الزمان بودن» در واقع «ایده ی صهیونیستی اخر الزمان بودن است» نه «ایده اسلامی اخرالزمان بودن»، زیرا بر اساس معارف اسلامی اخرالزمان از دوران خود رسول الله آغاز شد، حتی امام صادق صلواة الله علیه انتظار فرج را به شاگردان خود می آموختند، و جمله معروفی از امام خمینی نقل است که فرمودند «انتظار فرج از نیمه خرداد کشم»،‌ اما فرق ما با صهیونیست ها این است که ما معتقدیم دنیا را ظلم فرا گرفته و باید به امام زمان(عج) در جهت اقامه حق کمک کنیم، اما صهیونیست ها وضعیت دنیا را با تسلط خود خیلی خوب میدانند و مسلمانان را در حال تخریب آن میشمارند. این درواقع دروغ بزرگ آنهاست.
گمنامان بحث آخرالزمان بودن ورای مباحث دینی است و با مباحث دینی تا حدی مخلوط شده که تشخیص آندو خیلی سخت شده؛چه بسا روایت کننده ویدیو حاضر خودش رو یک مسیحیت ارتدوکس میدونه و یک فیلسوف در حالی که یک شامانیسته که تحت لوای فلسفه و دین و واژه آخرالزمان صحبت میکنه.

الف لام میم

2 ماه پیش
شراب خواری و مواد مخدر را با عناوین درمانی رواج میدهند. خوردن مردار و حیوانات حرام گوشت، را تحت عنوان صرفه اقتصادی. ربا خواری و باج گیری و زور گیری را به عنوان علم اقتصاد معرفی میکنند. نژاد پرستی را به عنوان به پیشینه افتخار آمیز تاریخی. تا اینکه کارشان به جایی میرسد که گناهانی که از بردن نام آنها شرم داریم را قانونا مجاز تصویب میکنند. کاملا طبیعیه که در چنین شرایطی بَشر دچار یک انفجار ناشی از تناقض فطرت خود بر علیه تفکرات القائی میشود و جنگ ها در قلب زمین پدید میآید.
گمنامان بله درسته؛ چه بسا همین ایده آخرالزمان بودن یک فساد بزرک باشه برای ظهور مسیح دروغین و دجال!

الف لام میم

2 ماه پیش
از نظر من یکی از محکم ترین دلایل نزدیکی شدید به آخرالزمان، اشاعه بدترین انواع فساد روی زمین است. و متاسفانه چیزی که امروز مشاهده میشود این است که دولتهای غربی با جدیت تمام قدرت خود را در جهت حرکت به این سمت به کار میگیرند، و نه فقط خود بلکه سعی میکنند بسیاری کشورهای ضعیف و سلطه پذیر را هم در این مسیر جاری سازند. بدتر از همه اینکه فساد را در قالب کلمات زیبا و موجه عنوان میکنند و این باعث میشود اگر کسی از کنه مسئله اگاه نباشد زشتی آن را درک نکند.
گمنامان بله درسته؛ منتها با محدود بودن فساد به دولت های غربی که فرمودید موافق نیستیم؛ چه بسا فساد در شرق بیشتر شده!
pixel