نماهنگ جدید گروه نسیم قدر با عنوان شهدای فناوری

7,265

نماهنگ جدید گروه نسیم قدر با عنوان شهدای فناوری به مناسبت روز فناوری هسته ای بیستم فروردین ماه این نماهنگ رو تقدیم میکنیم به تمامی شهدای علم و دانش این مرز و بوم www.nasimeghadr.com