تابش چرنکوف

355
تابش چرنکوف در رآکتور تحقیقاتی Reed در پورتلند ایالات متحده
تایپو 4 دنبال کننده
pixel