روح تان را لمس کند این تلاوت العوسی

404
المعراج استودیو
المعراج استودیو 312 دنبال‌ کننده

روح تان را لمس کند این تلاوت العوسی سورة غافر آیات ۱ الی ۲۲ با تلاوت زیبای العوسی ببینید و شریک سازید برای ثواب