ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

ناجی اقتصاد ایران کیست؟

4,252
سلسله گفتگوهای داغ خط قرمز با حضور آقایان ارسلان زاهری و مجید کریمی پیرامون نقش پررنگ مسائل اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری #قسمت_دوم
خط قرمز 69 دنبال کننده
pixel