با تکنولوژی فیبر تا منزل آینده ای روشن تر بسازیم

509

ویدیو معرفی تکنولوژی فیبر تا منزل و مزایای آن در کار ، زندگی شخصی ، درمان و مراقبت از راه دور و غیره برای استفاده از مطالب آموزشی انجمن فیبر تا منزل به كانال زیر در تلگرام مراجعه فرمایید: https://t.me/ftthcouncil