روغن نیمه جامد لایت طبیعت

510
شرکت طبیعت تولید روغنی مشابه روغن نیمه جامد با ویژگی های روغن های مایع و مضرات کمتر را آغاز کرده است.در تولید این روغن از روغن پالم استفاده نشده است و پالم آن با روغن های مفیدی مانند کانولا و آفتابگردان جایگزین شده است.
pixel