هدیه عجیب خواننده كلمبیایى براى شجریان در نوروز ٩٦

6,935

این خواننده كلمبیایى معتقد است داراى انرژى مثبت خدادادى است و با همین انرژى براى استاد شجریان از آمریكا مى خواند و پیام مى فرستد.

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 878 دنبال کننده