قسمت12- آموزش 3dmax معماری (مبتدی تا پیشرفته) مدلسازی پنجره

465
در این قسمت به مدلسازی پنجره و قسمت های مختلف line پرداخته ایم.
pixel