اتیکت و تشریفات بین المللی تجارت ( دکتر بیدارمغز )

589

دکتر علی محمد بیدارمغز،رییس تشریفات نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران- سازمان ملل متحد، نیویورك و مدیر سابق آموزش تشریفات در مركز آموزشهای دیپلماتیك– وزارت امور خارجه در این ویدئو به بیان تجربیات شخصی و دیپلماتیک خود می پردازد، و نیز نکاتی را در راستای تشریفات بین المللی تجارت بیان می کنند.