پیشنهاد دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دکتر ظریف وزیر امورخارجه

52

پیشنهاد دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دکترظریف وزیرامورخارجه برای تدوین سندملی دیپلماسی علمی

کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 56 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 3