ویدیویی از چگال بوز-اینشتین در مقابل دما و نمودار انرژی

2,489
برای مشاهده ی توضیحات به آدرس http://www.elmyarticle.ir/?p=2832 مراجعه کنید(اعداد را انگلیسی تایپ نمایید)
pixel