کربلایی نوشادپورامید،،،امام رضا(ع)،،،ای صفای قلب زارم هرچه دارم ازتودارم...

709

هیئت محبان الحسین(ع)شهرستان داراب مراسم هفتگی پنج شنبه (شبهای جمعه)مسجدامیرالمؤمنین(ع)،دریمی