تیزر مستند «دیاب» به کارگردانی مازن شربیانی

279

اثر راه یافته به بخش«مستند» مسابقه سینمای بین الملل از کشور کردستان عراق