مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت. ۱۶ مرداد ۹۹./5

13
مراسم افتتاح پتروشیمی متانول کاوه در استان بوشهر با ظرفیت دو میلیون و سیصد هزار تن در سال
pixel