نمایشگاه «شکار کرکس ها»

1,062

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نمایشگاه «شکار کرکس‌ها» نخستین نمایشگاه پهپادهای غنیمتی متجاوز از شن های طبس تا سامانه سوم خرداد

pixel