دورهمی های رهبر انقلاب و دانشجویان

232

در همه دورهمی های رهبر معظم انقلاب اسلامی و دانشجویان هرچه گذشته، گفته و شنیده شده با تاکید بر اصول مهمی بوده است که از دانشجو انتظار می رود.

پارس تودی
پارس تودی 386 دنبال کننده