Google Drive

757

این اپ به شما این امکان رامی دهد تا فایل های خود رادریک جاذخیره نمائیدودرهرجایی به انها دست پیداکنید وانها رابا دیگران به اشتراک بگذارید. همچنین با استفاده ازاین اپ می توانید به عکس ها ،استاد،ویدئوها ،فایل های پی دی اف، آفیس ودیگرفایل های ذخیره شده برروی گوگل درایو خود دست پیداکنید. ازاین اپ حتی به صورت افلاین نیزمی توانید استفاده نمائید. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.google.android.apps.docs

ایران اپس
ایران اپس 781 دنبال کننده