لاله زار؛ سقراط به تهران می آید

4,203
پیشنهادهای فرهنگی این هفته با استدلال و برهان به شما توصیه هایی می کند که آخر هفته ی فرهنگی داشته باشید. سقراط در تئاتر، انکار در موسیقی، پاییز فصل آخر سال است در ادبیات، آندرانیک در سینما و البته رامی ملک و بازی اش در حماسه کولی، پیشنهادهای این هفته هستند. با لاله زار همراه باشید
pixel