نقض برجام از زمان اوباما شروع شد نه ترامپ!

117
نیک رو 3.4 هزار دنبال‌ کننده
نیک رو 3.4 هزار دنبال کننده
pixel