دوران (قسمت 3) | بخش دوم بررسی انقلاب انگلستان

1,433

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب انگلستان گفتگو می شود

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…