داستان خواجه نصیر الدین طوسی

164
خواجه نصیر الدین طوسی، فیلسوف، و ستاره شناس معروف ایرانی، موسس کتابخانه 400 هزار جلدی، مخترع ادوات رصدی متعدد (مثل ذات الجیب، و ذات الربعین و غیره )، و طراح سازه های رصدی مثل ربع، ... و برج نجومی رادکان واقع در چناران خراسان رضوی بود. از جمله کتابهای مهم او شرح مجسطی، زیج ایلخانی (Ilkhani Zij) و شرح اشاراته که منبعی از شناخت فلسفه ابوعلی سیناست که هنوز در حوزه های علمیه ما تدریس می شود. از نظریه های مهم او جفت طوسی (Tusi Couple)، ... لینک بازی رایگان سرعت آسمان خواجه نصیر: enahang.ir
pixel