30 ثانیه با ایزی : 4- نحوه مدیریت دیده بان

54,067
دیده بان؛ قفسه نمادهای منتخب طبقه بندی سرعت جستجو و یافتن را زیاد می کند. دیده بان به شما امکان طبقه بندی می دهد و دیده بان ایزی تریدر به شما امکان ارسال سریع سفارش را می دهد. کافی است به یکی از نمادها اشاره کنید. انتخاب نمادهای دیده بان بدون نیاز به موس و با استفاده از کلید ترکیبی alt+numbers ایجاد گروه های مختلف سهم متناسب با نیاز ارسال سریع سفارش از دیده بان
کارگزاری مفید 3.2 هزار دنبال کننده
pixel