رزمایش پیامبر اعظم (ص) سپاه پاسداران، نماد اقتدار ایران اسلامی

815
pixel