خرس های محافظ جنگل - دوستدار جنگل

1,114

یک شکارچی به نام ویک Vick برای بدست آوردن پول به یک جنگل سبز و خرم رفته که حیوانات بزرگ و کوچک زیادی در آن زندگی می‌کنند. او هر روز به دنبال یکی از حیوانات کرده و سعی می‌کند آن را شکار کند

آفرینش
آفرینش 3.9 هزار دنبال کننده