نگاهی به خودرو Hyundai Elantra مدل 2021

373

نگاهی به خودرو Hyundai Elantra مدل 2021 -- نگاهی به طراحی داخلی، خارجی و دینامیک رانندگی محصول جدید Hyundai --- کانال ما https://t.me/camrang

کمرنگ 942 دنبال کننده
filimo
ایده اصلی
%92
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel