سخنگوی دولت علت انفجار در سکوی پرتاب ماهواره‌ ناهید را اعلام کرد

173

علی ربیعی، سخنگوی دولت به ابهامات مطرح شده درباره انفجار در سکوی پرتاپ ماهواره‌بر ناهید توضیح داد.