خانم خلیلی: معرفی و کار با نرم افزار طراحی لباس و الگوسازی مانی

404
404 بازدید
اشتراک گذاری
معرفی و کار با نرم افزار طراحی لباس و الگوسازی مانی توسط استاد طراحی دوخت سرکار خانم خلیلی در محل آموزشکده دختران ارومیه
1 سال پیش
pixel