ابوظبی شهر شیخ نشین ها

149

پایتخت امارات، شهر هیجان‌انگیز است که به جز درختان زیبای حرا، همه چیز در آن در حال تغییر است. ابوظبی را می توان شهر ترین ها گفت ؛ بزرگترین فرش دست‌باف دنیا، سریع‌ترین رولر کوستر دنیا، بزرگترین شهربازی سرپوشیده و پارک موضوعی دنیا و خیلی رکوردهای جهانی دیگر.