کلیپ معرفی شرکت پتروفرهنگ

99

این کلیپ برای معرفی شرکت پتروفرهنگ، یکی از هلدینگ های موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ساخته است. پتروفرهنگ، پروژه های بزرگی مانند پتروشیمی سبلان، دنا، کیان و ... در عسلویه دارد.

kianfilm.ir
kianfilm.ir 4 دنبال کننده