تراشیدن پروستات از داخل مجرا _ دکتر سید امین میرصادقی

31
تراشیدن پروستات از داخل مجرا یکی از مشکلات ناشی از بزرگی پروستات ، مشکلات ادراری می باشد. TURP یک عمل جراحی برای رفع این دسته از مشکلات می باشد. روش TURPیکی از پرکاربردترین روش جراحی برای بیماری های مربوط به پروستات می باشد. در این روش دستگاه لوله مانندی از طریق مجرا به محل پروستات فرستاده می شود. جراح با استفاده از دوربین موجود در این وسیله، پروستات را می بیند . پس از آن پروستات را با استفاده از کاتر سر دستگاه تراشیده و بیرون میاورد . بعد از انجام این عمل احتباس ادرلر از بین رفته و ادرار به راحتی لز داخل مثانه تخلیه می شود. برای اطلاعات بیشتر و گرفتن نوبت به سایت دکتر میرصادقی مراجعه نمایید.www.drmirsadeghi.com
pixel