جستجوی تمدن های فضایی - پل دیویس

1,102
سیاره اشتباهی 853 دنبال‌ کننده
1,102 بازدید
اشتراک گذاری
"پل دیویس"(Paul Davies) یکی از فیزیکدانهای پروژۀ SETI درباره انگیزه جستجوی فرازمینی ها صحبت می کند.SETI پروژه ای است که با ایدۀ اولیه "فرانک دریک" از طریق شنود امواج رادیویی قصد دارد نشانه هایی از حضور تمدن های غیرزمینی بیابد. پل دیویس، مؤلف کتاب "سکوت وهم انگیز" است که در آن مشروح تر به موضوع فرا زمینی ها می پردازد.(Eerie Silence)
pixel