اگر یک روز خبرنگاران نبودند چه میشد؟!

141
سوال از مردم:اگر یک روز خبرنگاران نبودن چه اتفاقی می افتاد؟!
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel