باستاره ها - قست هفتم: جناب عابس و شوذب

394
خیلی جاها این جمله ی "رفیق خوب رفیقیه که...‌" میشنویم ولی از وقتی جریان شما دوتا رفیق رو شنیدم یه کم تعریفم از رفاقت عوض شده. بنظرم رفیق خوب رفیقی که تو رو به امام زمانت برسونه، مخصوصا تو شرایط حساس! باستاره ها برگرفته از کتاب آئینه داران آفتاب
روزنه 722 دنبال کننده
pixel