جت اسکی جالبی که مانند دلفین ها در آب شنا می کند

324

اخیرا جت اسکی جالبی طراحی و تولید شده است که علاوه بر حرکت روی آب، قادر است در زیر آب و همانند دلفین ها، به بیرون از آب پرش کند.