دعاهای دانش آموزان در خاتمه دعای پر فیض توسل.

586
به لطف پروردگار متعال و همت و حضور دانش آموزان و کادر مدرسه ، هر سه شنبه مراسم قرائت دعای پر فیض توسل در نمازخانه مدرسه برگزار میشود. در این گزیده دست دعا دانش آموزان در خاتمه دعای پر فیض توسل که در 11 آبان 95 برگزارشده ، ملاحظه میفرمایید.
pixel