اهل بیت علیهم السلام؛ اساتید جنگ ادراکی

178
نمونه ای از جنگ ادراکی و عملیات روانی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین
pixel