مصاحبه با دکتر مهدی طالع ماسوله، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران

122
122 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

مصاحبه با دکتر مهدی طالع ماسوله، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران، مدیر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران. ساخت ربات بسته بندی دلتا